<"siv> <"siv> <"siv> <"siv> <"siv> <"seader_bannercvv clas_srwfs="header_bannercvv class="container">
hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/n hanis>> hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/n hanis>Lietuva <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/n hanis>Pasauonp <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/n hanis>Rrtg.viei <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/epianetoi/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Ppianetoi hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/epianetoi//pin/jerop/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Ipin/jerop <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/viskas-apie-vyna/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Viskas apie vyną <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/alaus-abc/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Alaus ABC <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/zmjs.i/"er_bannen dr-ternam clin drrtern">hanis>Žmjsėp <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/epianetoi/kelijs.i/"er_bannen dr-ternam clin drrtern">hanis>Kelijsėp <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/skanios-"Vie p/"er_bannen dr-ternam clin drrtern">hanis>Skanios "Vie p hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/99-skaniausios-"Vie p-balrje.-salyse/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>99 skaniausios "Vie p Balrje. šalyse <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/vronomij-s savaitėje.-„Še/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>tronomijos savaitėje. „Šį hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/= kurija/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>I kurija <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apv c/"er_bannen dr-ternam clin drrtern">hanis>Rs apv c hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/velyasi-pusryciei/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Vėlyasi pusry ži <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.b"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Rr apv intolekcje. hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.buzkandziaib"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Užkandžži <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bsaloe p/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Saloe p <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bsriub p/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Sriub p <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bmeso-lepin galaib"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Mėpe. epin galai <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bpauksteta plepin galaib"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Paukšteta p epin galai <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bzuvu-ir-juru-gerybiulepin galaib"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Žuv in„Pūr ingėrybiiųpin galai <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bmakavaiulepin galaib"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Makavaiiųpin galai <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bavask.viei/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Trošk.viei <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bpadazaib"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Padažei <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bpyragai-de,_);aib"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Pyragai + de,_);ai <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bgeretoi/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Gėretoi <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bgreita-skanu/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Greita + skanu <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bsrrtedanp/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Su tedanp <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bts apvu-kolekcje.bsveika-skanu/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Sveika + skanu <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bs, lo.i/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Š, loėp hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/valgome-sveikai/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Valgome sveikai <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bs, lo.i/uzga, l.i/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Užga,ėsėp <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bs, lo.i/jonil.i/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Jonilėp <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bs, lo.i/gimtadiennp/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Gimtadiennp <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bs, lo.i/vaiku-s, lo.i/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Vaikų š, loėp <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bs, lo.i/velyk p/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Velyk p hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/zaibiskos-"elyk p/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>ŽAIBIŠKOS VELYKOS hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/s, lo.i/velyk p/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Velyk p hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/s, lo.i/velyk p/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Velyk p <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bs, lo.i/bbq-ts apv c/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>BBQ ts apv c <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembts apvu-kpemgurje.bs, lo.i/iskylu-ts apv c/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>Iškylų ts apv c <hte/vmgonline.lt/wp-json/oemb":"Vi/"er_bannen dr-ternam clin drrtern">hanis>","me hte/vmgonline.lt/wp-json/oemb":"Vidkpemgurje.t/wp-kuontartiiai-triukai/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>VMG Kuontartiiai triukai <hte/vmgonline.lt/wp-json/oemb":"Vidkpemgurje.t/wp-miksologija/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>VMG miksologija <hte/vmgonline.lt/wp-json/oemb":"Vidkpemgurje.t/wp-skonio-lenktyl.i/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>5. VMG Skonio lenktylėp <hte/vmgonline.lt/wp-json/oemb":"Vidkpemgurje.t/wp-kuontartion-kelijs.i/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>VMG kuontartiėp kelijsėp <hte/vmgonline.lt/wp-json/oemb":"Vidkpemgurje.tzaibiskos-"elyk p/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>6. Žaibiške. Velyk p <hte/vmgonline.lt/wp-json/oemb":"Vidkpemgurje.tts apv c/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>VMG RECEPTAI <hte/vmgonline.lt/wp-json/oemb":"Vidkpemgurje.t/wp-/pin/viu/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>VMG Ipin/viu <hte/vmgonline.lt/wp-json/oemb":"Vidkpemgurje.tepianetoi/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>3. VMG PATARIMAI <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/valgome-sveikai/"er_bannen dr-ternam clin drrtern">hanis>"algome sveikai <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/topai/"er_bannen dr-ternam clin drrtern">hanis>TOPAI hte/vmgonline.lt/wp-json/oembwpemgury/topai/"er_bannen dr-terna ubin drrtern">hanis>TOPAI <hte/vmgonline.lt/wp-json/oembd-1c) uotuve/"ar_bannen dr-ternam clin drrtern">hanis>d-1c) uotuv < <"social_icons ees/f_and_weathass="header_bannerows="container"> <"si/" /= div> <"social_icons <"si/" /= div> <"siv> <"siv> <"seader_bannethird-le"elin drr class="container"> third-le"elin drs="cont>siv> <"sead=hul>i/ug=div> <"siv> <"siv> <"siv> <"siv> <"siv> <"siv> <"siv> <"siv> <"siv> <"seader_banneseupdats="container">
' href="'> div> <"siv> <"siv> <"sbr /<"seader_bannes:"Vbess="header_bannes:"Vbesv clas s:"Vbiv id" d> „P di
<"siv> <"social_icons css' tyle-inlin"=div> <"siv> <"siv> STY="header_bannes:"Vbesv clas s:"Vbiv id" d> „P di
<"siv> <"social_icons css' tyle-inlin"=div> <"siv> <"siv> ="header_bannes:"Vbesv clas nompor"<"siv> ="header_bannes:"Vbesv class="h Gecontpinte/vmgonline.lt/wp-json/oembmaziau-cUkraus-druskos-riVbelu-2/"p nimg alre"Mažeu cUkraus, druskos, riVbelų"/pro.hit.gemi/wp-content/uploads/2016/10/pankoli6/04/ * js-out-102-CATTR3f223021a5 64d3d5ba2e75b750b199ef8adfc5a1e03"<964a-102-eof r?="23021a5 64d3d5ba2e75b750b199ef8adfc5a1e03"<964a-tyle-inlin="{"id":"230","tps:_p.gre/sha":"olis-patikrinta-lepinimo-formule/feed/" /> l","avas":"ne talle","eff.hi":"f> <","durinlin":500,""Spee":5,"e","m_on_ort-l":"ne talle",","me_' ')rt-l":"se if","inifi_id="s":"nstalle","mou%2F1_.pkgd.":"nstalle","mou%2F1_id="s":"nstalle","mou%2F1_/?uch":1,""Sr=4.9":"builtin",",Sr=4.9_.pkgd":"line.lt/wp.w/pinlnt/plugins/wp-views/embedded/reskoutimgwiper-min.jr.gif","ing=c.so_nntexquot;:"","//vkgdr = kury":"nstalle","has_ins/' 's_ion/" /":"ne talle","infe=1"e_toleronds":"0","//x_id="s":1,"e"gd":1,"e Lo":{"avas":"","tor"":"","964a":[],"ie":0}}"e964a-t.gre/sha="olis-patikrinta-lepinimo-formule/feed/" /> hulSta vtiėje knygoje skaičiau, kad rsiaūdytą sriubą alicma "išgelbėtc"aįbėrus ryžių. Kiek jų tsikia r?tin„ką padaryti, jei s.irnrdi ryžių sriub p? A:

Gelbėdama sriubą pr:"Vdant kažkuriuo produkto, s.f jį išėmus, liks skonis. Tad šiuo atveju tsikėp susiv ckyti. Jei s.mėkeydte ryžių, alicte pr:"ėtc makavaii, v cp epi alicma išvi?tinvisą bulvę sriub je. B.f gereeu būti atsortaam aūdant 🙂 di ="header_bannefaq-/" /- class="container"> faq-/" /- clas-clime->×siv> ="header_banneff_txt="pKą daryti, jei pr:svilo keptas "Vščiukas?"sbr /<"Kokį vyną rinktis pr:* jauteta p kepsnio?"sbr /<"haniser_banneufscrcame->Klauski e  atsokysime.dianis> dbr /<"Atsokymus rasi e nte/vmgonline.lt/wp-json/oembfaq/">čiadi <."siv> ="head="h/" / w-laycredn/" /_511_1" <"social_icons ss="header_bannecred-/ie/d cred-/ie/d-klausiondio-vardass="header_bannejs-out-/ie/d-t-lis js-out-repetit> * out-repetit> *"e964a-e=1"ialginsmejs.croe"" 964a-e-li_tor" cipt"/ie/d-ss' -klausiondio-vardass="hinpu/javascript""i-laycredn/" /_511_1-ipt"/ie/d-1-1529280983" <"siv> ="header_bannecred-/ie/d cred-/ie/d-klausiondio-el-tyeydss="header_bannejs-out-/ie/d-t-lis js-out-repetit> * out-repetit> *"e964a-e=1"ialginsmejs.croe"" 964a-e-li_tor" cemail-ss' -klausiondio-el-tyeydss="hinpu/javascript""i-laycredn/" /_511_1-ipt"/ie/d-2-1529280983" <"siv> ="header_bannecred-/ie/d cred-/ie/d-duk-klausimass="header_bannejs-out-/ie/d-t-lis js-out-repetit> * out-repetit> *"e964a-e=1"ialginsmejs.croe"" 964a-e-li_tor" cipt"a/?u-ss' -duk-klausimass="hipt"a/?ui-laycredn/" /_511_1-ipt"a/?u-1-1529280983" <"siv> ="header_bannejs-out-/ie/d-t-lis js-out-repetit> * out-repetit> *"e964a-e=1"ialginsmejs.croe"" 964a-e-li_tor" crecaptcha-recaptchas= Pleame vali9649 reCAPTCHAsiv> ="hinpu/javascript""i-laycredn/" /_511_1-ipt"/ie/d-3-1529280983" <"siv> ="hinpu/javascr ubmit"

ninpu/javascrhiddrt" div credn/" /_511_1-hiddrt-2-1529280983"ninpu/javascrhiddrt" div credn/" /_511_1-hiddrt-3-1529280983"ninpu/javascrhiddrt" div credn/" /_511_1-hiddrt-4-1529280983"ni/" /="siv> <"siv> <"siv> <"siv> <"seader_bannes:"Vbesv clas nompor s:"Vbiv id"="social_icons css'
<"siv> <"social_icons css' tyle-inlin"=div> <"siv> <"siv> ="header_bannes:"Vbesv class="hh2>TOP 5 NAUJIENOS /#cr? (sąsiv>as)/fup s arti 06 12, 18nt 0 /fup. Tacol /#cr? (sąsiv>as). Ką su jais alicma padaryti?grafls-vyrrt-liuoju-sefunnen dr-nTJau daiš /#jonis>s tapo lintorano „Ttr>grafls“ vyrrt-liuoju šefu/fup s arti 06 15, 13:060 /fup. TacJau daiš /#jonis>s tapo lintorano „Ttr>grafls“ vyrrt-liuoju šefu. Ką su jais alicma padaryti?as). Ką su jais alicma padaryti?as/fup s art6 07 25ort1n0 0 /fup. TacP ytas. rt-li-178v=1lr a ts-ta ckyąsiv>asei pr:svilo keptas "Všal_icons css'
cla_t-li vt-li-oout-102-CATTR3f223021a5 64d3d5ba2e75b750b199ef8ad23gpiK: 6b0dd68fcf49f15d8a612f3797b9f9ad5ba2e75b750b199ef8adfc5a1e03"<964a-tyle-inlin="{"id":"230&23gpiK: 6b0dd68fcf49f15d8a612f3797b9f9ad5bs-patikrinta-lepin23gpiK: 6b0dd68fcf49f15d8a612f3797b9f9ad5bs-pat 64d3d5ba2e75b750b199ef8adfc5a1e03t23n=out_id="d=WPV_PAGE_NUM","te.mi":"nrd">l","avas":"ne talle&qu23gpiK: 6b0dd68fcf49f15d8a612f3797b9f9ad"durinlin":500,""Spee":5,"e","m_on_ort-l":"ne talle",","me_' ')rt-l":"se if","inifi_id="s":"nstalle","mou%2F1_.pkgd.":"nstalle","mou%2F1_id="s":"nstalle","mou%2F1_/?uch":1,""Sr=4.9":"builtin",",Sr=4.9_.pkgd":"line.lt/wp.w/pinlnt/plugins/wp-views/embedded/reskoutimgwiper-min.jr.gif","ing=c.so_nntexquot;:"","//vkgdr = kury":"nstalle","has_ins/' 's_ion/" /":"ne talle","infe=1"e_toleronds":"0","//x_id="s":1,"e"gd":1,"e Lo":{"avas":"","tor"":"","964a":[],"ie":0}}"e964a-t.gre/sha="olis-patikrinta-lepinimo-formule/feed/" /> hulhs-patikmeoer_ba26s c64.">cial_ic kepsniphtax"rey_hs-patikmeoer_ba2720271.">cial_ic kepsniphtax"rey_a5 lioeios žas/fup s art5 07 15or8:430 /fup. TacKv cik bev>a5 lioeios žas. Ką su jais alicma padaryti? ="hTTR3f22!-- " dar kepsn'facebook' t ×se n dr<-liilgbėdembmylasHl -avas-taą. Tokmus, s peeu m n dauk-pi l f_14="pank-11-01, 15:30, dau žinrtioV, i pumus, lib8981>×se uklaunkytoj kremb,&qnetiš ap -ritrauku mnauj krrt-li-17825" <"avas-tadrafpuryde-incMbvuoihase B.f aas, embti pukl<."tai tikras peen tryb8981>. Kltsi-akr-avas-tax1-yra sus, vo-akrmūa ckvMdosDonai?tioreštobs-ta-akrDia"si. Das-taxsdar nėra fav ritas, betetikpmonis> Atokmutapi. Ji šildrtioV embgaivinrtioVrmūa ckrude nš aps ora15:30, f me numfav ritu /">ni/" -1"e_.pa , sgn9280 div> <"social_icons ees/faq-/" /-ing=ass=KULINARbesgon/faq/#cred-a13-2IENO l_ic kepsnifaq;,&qu-dnc631-iclass="hh2al_icons cl_4 faq-/" /-ing=ass=KULINARbesgon/faq/#cred-a13-2IENO ni/" -1"e_.pamit_1">Vur-6 es šefė Dia"a Dabesyiė-Juš anscrenė (Vie/dns ubSix_yiės tutar.)ytifig1"e_.pa>tifigure jeprli- <"10 Eurei bukr-avas- aaa:annes> <"avas-tali (pirk-kl f kreveiė sagami-li-autio. Juos,džirn="e/v>daigki e,ba/di-lit{&šku e n; rtir-kl f rasi <."sivgalant lsusu d">n drembfeaxa sūtio. Juos,dbur /#"e/v>t{&šku e n; treaveakl f smidras, įme.diaklParm umpis,d-avas- aaasusu niųtnummaj280zurembpeletrūnoeios žu>t{&ški?ngeškl5:30, -avas- aaasusu siv>talanke/v>džuos embvdrrly n dsas-taxayti, jeprli- <"20 Eurei -avas- aaa:annes> <"avas-tali (pirk-kl f kreveiė sagami-li-autio. Juos,džirn="e/v>daigki e,sals-tadr96db-e/v>t{&šku e n; rtir-kl f rasi <."sivgalant lsusu d">n drembfeaxa sūtio. Juos,dbur /#"e/v>t{&šku e n; treaveakl f smidras, įme.diaklParm umpis,d-avas- aaasusu niųtnummaj280zurembpeletrūnoeios žu>t{&ški?ios žu,sokymus ba/dias, vyšny n drpcondora1, ngeškl5:30, -avas- aaasusu siv>talanke/v>džuos embvdrrly n dsas-taxayti, jepr<"Tnes> <"avas-tali.ei ti, jefiguretd5baatt?ucm/-i"dnc541-ipt"/ieey_ni/" -1"e_.pa , sgn9280 div> <"social_icons ees/faq-/" /-ing=ass=KULINARbesgon/faq/#cred-a4-2IENO l_ic kepsnifaq;,&qu-dnc541-iclass="hh2al_icons cl_4 faq-/" /-ing=ass=KULINARbesgon/faq/#cred-a4-2IENO ni/" -1"e_.pamit_1">Vie/dns ubSix_yiės tutar.tifig1"e_.pa>tifigure jepr<"Sy ni/" -1"e_.pa , sgn9280 div> <"social_icons ees/faq-/" /-ing=ass=KULINARbesgon/faq/#cred-a6-2IENO l_ic kepsnifaq;,&qu-dnc561-iclass="hh2al_icons cl_4 faq-/" /-ing=ass=KULINARbesgon/faq/#cred-a6-2IENO ni/" -1"e_.pamit_1">Vie/dns ubSix_yiės tutar.tifig1"e_.pa>tifigure jepr<"Ba"at-li„s">ngeškl5:30.ei ti, jefiguretd5baatt?ucm/-i"dnc611-ipt"/ieey_ni/" -1"e_.pa , sgn9280 div> <"social_icons ees/faq-/" /-ing=ass=KULINARbesgon/faq/#cred-a11-2IENO l_ic kepsnifaq;,&qu-dnc611-iclass="hh2al_icons cl_4 faq-/" /-ing=ass=KULINARbesgon/faq/#cred-a11-2IENO ni/" -1"e_.pamit_1">Vie/dns ubSix_yiės tutar.tifig1"e_.pa>tifigure jepr <"social_icons ees/faq-/" /-ing=ass=KULINARbesrt-li-17-25"NE TIK RAGAUK, BET IR VERTINKei ti, jep>Fotografuokclibrt-li dr<-tikus srt-li-17825" <"sst;nwww.facebook.com nbesv cMl_ic/?f divnfevn zma ikiivlintoranas, puryo tutarauk-lirt-li-17825"zshi f čekį,rešlezm!ti, jepr ti, jei/wp-content/ues><"siv> <"sbrr_banomm/-i e Juis rnomm/-i -nejs-03"KOMENTARAI:ncur- eks-merrorYn="{de Juis rnomm/-i-rYn="{de03"<3merrorYply-n dr-e Juis rnomm/-i-rYply-n dr-e> <"mallr C,&quA rYplyiv cla"mallr < /-hidd-le"elin drr class=n drr cpemgury/todrr c9280983" <4a-out--lay'id"="s't"siv>'nomm/-i/-hiddID'c928098'dncdiontpinnomm/-i/-hiddID'crt" 964a-out--l'id"="s't"siv>'nomm/-i/-chantontpinnomm/-i/-chanton928098'0'crt" i, epdipt"/ie/d-3-152 928098>64a-out--laycredn/" /_511akispav_nomm/-i/928ce;}3"<964akispav_nomm/-i/928ce;}x_/" /_i527d7f616-j/divp epdipt"/ie/d-3-152 928098>64a-out--laycredn/" /_511ak_jt;}3"<964ak_jt;}x_/" /_87"/divp d srwfscrs="so2!-- #rYn="{d 5 64dcss' 2!-- #-/mm/-i 5 64dcss' IŠBANDYKITE:ncur- ees-v id="wpd5ba2e75b750b199ef8a171gpiK: ec820b72f088249094aabe381c698085TCPIDdncdiCPIDdncdi5ba2e75b750b199ef8adfc5a1e03"<964a-tyle-inlin="{"id":"230171gpiK: ec820b72f088249094aabe381c698085TCPIDdncdiCPIDdncdi5bs-patikrinta-lepi171gpiK: ec820b72f088249094aabe381c698085TCPIDdncdiCPIDdncdi5bs-pat 64d3d5ba2e75b750b199ef8adfc5a1e03171n=out_id="d=WPV_PAGE_NUM","te.mi":"nrd">l","avas":"ne talle&q171gpiK: ec820b72f088249094aabe381c698085TCPIDdncdiCPIDdncdi"durinlin":500,""Spee":5,"e","m_on_ort-l":"ne talle",","me_' ')rt-l":"se if","inifi_id="s":"nstalle","mou%2F1_.pkgd.":"nstalle","mou%2F1_id="s":"nstalle","mou%2F1_/?uch":1,""Sr=4.9":"builtin",",Sr=4.9_.pkgd":"line.lt/wp.w/pinlnt/plugins/wp-views/embedded/reskoutimgwiper-min.jr.gif","ing=c.so_nntexquot;:"","//vkgdr = kury":"nstalle","has_ins/' 's_ion/" /":"ne talle","infe=1"e_toleronds":"0","//x_id="s":1,"e"gd":1,"e Lo":{"avas":"","tor"":"","964a":[],"ie":0}}"e964a-t.gre/sha="olis-patikrinta-lepinimo-formule/feed/" /> hul„P di apaxa-613-tr>a-61-liujetpuryks-pr' -dute-apaunkytocial_icons css' tyle-inlin"=div> <"siv> <"siv> ="header_bannes:8/05/Downtown-Folint-HhiduAAtutar.h2>TOP 35x 35IENOS -dute apaunkytordile-il"p_updaeprŠiepav8v=1lra L13-uv? Atikras s, s peeu m n kit …ti, jei pr:svilo kepevents_ta-t=" ingpint„P di <"siv> <"siv> ="header_bannes:8/04/rszvkgg_9204h2>TOP 35x 35IENOS <"siv> <"siv> ="header_bannes:8/03/rszvauto-taxgalp drrsh2>TOP 35x 35IENOS <"siv> <"siv> ="header_bannes:8/01/1_Dubrrsh1h2>TOP 35x 35IENOS <"siv> <"siv> ="header_bannes:"Vb1/alp drrshquoce-2>TOP 35x 35IENOS Aesa5vbnaku naxmds="cs&q turguje Azij? Aclas unkstovų rlbėdpr=v rclmon/faev>auomHart-s turgų esa ave dblto ="siK…ti, jei pr:svilo kepevents_ta-t=" ingpint„P di <"siv> <"siv> ="header_bannes:"Vb1/RawCak>a-Totaxs0101h2>TOP 35x 35IENOS <"siv> <"siv> ="header_bannes:"Vbesalp drrsh2>TOP 35x 35IENOSHl -a ysdar vl_ic" aalyvi1- f n…ti, jei pr:svilo kepevents_ta-t=" ingpint„P di a-audra-pirkiejiutomxt-&quo- i p-a:{&dohoerecla_2n>a-btr=1 tr=zzi-tik-d n/ocial_icons css' tyle-inlin"=div> <"siv> <"siv> ="header_bannes:"9/dvh2>TOP 35x 35IENOS <"siv> <"siv> ="header_bannes:"V"9/rszvalp drrsh2>TOP 35x 35IENOS <"sidltymon/oinoutcij…ti, jei pr:svilo kepevents_ta-t=" ingpint„P di <"siv> <"siv> ="header_bannes:"V"9/DSC4111h2>TOP 35x 35IENOS * out-ingpintoufix_-nt_1">i 201n i 201n ' href="'> wp-json/oemb"e="contpininpu/javascr4json/oemb"e="coxsmit_1-cklaus _214x253- / Yoao n ler_baskoooter_r_bast"a/?ui-laycre'zmshbpi/u_php_fun s.pa defi-ot square'>dar kepsn'facebook' t =="'> <"sivtemper_ba5b26f9d7e93d7 jeipinte/vmgonnegleretųa5160 jeie"pv-rt" tor"s.pavykoe9el klaidų:&e/vmgonnegleretųa5160-n dr-e>

Newslttter signup

* out-negleretųa5160-4a-oupt"a/?ui-laycrednegleretųa5160-credn/"a/label> <"ednegleretųa11_recapt"/ie/-E"/ie" 964a-od5banegleretųa11_recapt"/ie/ 1_1-ipt"/ie/d /_511_1-i /_511_1/" /_511_1-hi_recas[t"/ie]"/s' ume S"pinte/vmgonnegleretųa5160-talle& =="'> =="'> ').t;,&Out(fun s.pa () { ewl_icoontent/.find('.negleretųa5160-talle&').t;,&Ia() }); x_r <"siu= jQ;:5,(ewl_).ski, lize(); jQ;:5,.el k('inlin"=div> <"siv> <"siadųt/adųt-t;neqphp', <"si, fun s.pa (lin="{& ) { ewl_icoontent/.find('.negleretųa5160-4a-oup').t;,&Out(fun s.pa () { ewl_icoontent/.find('.negleretųa5160-lin="{& ').t;,&Ia() }); }); } }); }); })(); ei crip5cons css' ume S"pinte/vmgonntpininpu/javascr2/javamdi3" , sgn-i ="pKe> =at" n/orKoontknteTR3fs css'
="he_280_/wp-31-le>' href="'> root_s> Ap?uchie.4.10 (Debian) [REQUEST_URI] => mgon/faq/#cred-auto-draft-acb8981573a5160f70c [PHPRC] => metc/php/7.2/cgi/php.815 [PHP_FCGI_CHILDREN] => 8 [PATH] => musr/local/sbin:musr/local/bin:musr/sbin:musr/bin:msbin:mbin [PWD] => mx_r'www/webguru/cgi-bin [SHLVL] => 0 [PHP_FCGI_MAX_REQUESTS] => 3000 [ORIG_SCRIPT_NAME] => /cgi-bin/php72.fcgi [ORIG_PATH_TRANSLATED] => mx_r'www/webguru/pubrrc_html/" /-eqphp [ORIG_PATH_INFO] => m" /-eqphp [ORIG_SCRIPT_FILENAME] => /x_r'www/webguru/cgi-bin/php72.fcgi [CONTENT_LENGTH] => 0 [SCRIPT_NAME] => /" /-eqphp [QUERY_STRING] => [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.0 [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REDIRECT_URL] => /" /-eqphp [REMOTE_PORT] => 42356 [SCRIPT_FILENAME] => /x_r'www/webguru/pubrrc_html/" /-eqphp [SERVER_ADMIN] => webmaster@balt.net [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /x_r'www/webguru/cgi-bin/ [CONTEXT_PREFIX] => /cgi-bin/ [REQUEST_SCHEME] => inli [DOCUMENT_ROOT] => /x_r'www/webguru/pubrrc_html [REMOTE_ADDR] => 127.0.0.1 [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 127.0.0.1 [SERVER_NAME] => div> <"siv> [SERVER_SIGNATURE] => Ap?uchie.4.10 (Debian) Servusiot div> <"siv> Port 80TR3sa/="e> [HTTP_ACt-li] => */* [HTTP_ACt-li_ENCODING] => gzip,defl /- [HTTP_FROM] => suppota@search.ya /-eqru [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (comto-d;,&; Ya /-eBot/3.0; +inlin"=ya /-eqcom bots) [HTTP_CONNECTION] => er_ba [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 213.180.203.41 [HTTP_X_REAL_IP] => 213.180.203.41 [HTTP_HOST] => div> <"siv> [REDIRECT_STATUS] => 200 [REDIRECT_HANDLER] => apprrc"/x-inlid-php72 [REDIRECT_REDIRECT_STATUS] => 200 [FCGI_ROLE] => RESPONDER [PHP_SELF] => /" /-eqphp [REQUEST_TIME_FLOAT] => al_icons 2.9569 [REQUEST_TIME] => al_icons 2 ) 1sbr /<"Ktt;,& borle&="0"rey_<"tdr <"siv> <"siv> ="header_bannes: cl_h80x80_ao n l2n>a_div-02> ="hxs=di YouTub8"rey_ <"siv> <"siv> ="header_bannes: cl_h80x80_ao n l2n>a_div-03> ="hxs=di Sounder_ud"rey_<"/tbody_21/tt;,&>_icons css'
="he_380_/wp-31-le>' href="'> <"siv> © art5 icons c pr:s ivss'
a below shouldn't be ed ted fun s.pa gemius_pend g(i) { window[i] = window[i] || fun s.pa() {x_r x = window[i+'_p<"si'] = window[i+'_p<"si'] || []; x[x.length]= ei crip5conscrip5i ipt"/ie/d/html /_511tmpl-"si3-15lii -curhantfi-ua 2# if ( <"si.kgdr ) { #r3"th='6yle-{{ <"si.thumb.syl ts_tons css/-co# } #r3"wp-31-le>' "si3-15lii -cap5ba2s- w-laycredn/" "si3-15lii -i-uaoutta "si3-15lii -i-uaon dr-e>“{{ <"si.t dr-e}}”ei pr:svi# if ( <"si.utta.album ) { #rw-laycredn/" "si3-15lii -i-uaoutta "si3-15lii -i-uaoalbum">{{ <"si.utta.album }}ei pr:si# } #r3"# if ( <"si.utta.artii ) { #rw-laycredn/" "si3-15lii -i-uaoutta "si3-15lii -i-uaoartii ">{{ <"si.utta.artii }}ei pr:si# } #r3"div clab crip5conscrip5i ipt"/ie/d/html /_511tmpl-"si3-15lii -i-ua 2wp-31-le>' "si3-15lii -i-ua 2a31-le>' "si3-15lii -cap5ba2s" {{ <"si.syl ts_> {{ <"si." /-e ? ( <"si.k /-e + '. ' ) : '' ts3"# if ( <"si.1"e_.pa ) { #r3{{ <"si.1"e_.pa ts3"# } else { #r3"-laycredn/" "si3-15lii -i-uaon dr-e>“{{{ <"si.t dr-e}}}”ei pr:svi# if ( <"si.artii s && <"si.utta.artii ) { #r3"-laycredn/" "si3-15lii -i-uaoartii "> — {{ <"si.utta.artii }}ei pr:s i# } #r3"# } #r3"dar3"# if ( <"si.utta.lengthavas&atted ) { #r3"wp-31-le>' "si3-15lii -i-ua-length">{{ <"si.utta.lengthavas&atted }}eiiv cla# } #r3"div clab crip5conscrip5i ipt"/ie/d/jav=1crip5 x_r t;neurl = -inlin"=div> <"siv> <"siadųt/adųt-t;neqphp"; x_r in-hiddlong_r_bange= -L_bange..."; x_r in-hiddis_frrefe= ckue; x_r pn_ednmshortcodes_app_inte = -inlin"=div> <"siv> <"sit;has_ins/' 's_iin-hid-r_blery/"; jQ;:5,(fun s.pa () { jQ;:5,.fn.infe = fun s.pa ( ipts, <"si, fn) { jQ;:5,(this.t;hasxt).pa( ipts, this.ielector, <"si, fn); return this; }; }); ab crip5cona p'd5ba" /&q-sxtra-css-ie71-ipt"/ie/d-3-1529280983oi, -ycredn-ipt"a/- 2!--[if IE 7]r<" .&quo 64d3d5ba2 { *zoom: 1; } ab ' ); $( "#" /&q-sxtra-css" ).remov-(); } $( 'hot;' ).-brond( $( "#" /&q-sxtra-css-ie71-).html() ); $( "#" /&q-sxtra-css-ie71-).remov-();}); ab crip5con!-- <"siv> <"sit;has_in/?uchiwpfc-ųtnfitd/2d632bab86fa2bdad821c7343eab678a/1527924470" /-eqcss" media="_bl"/s' " .zmshbp.defi-ot.square .facebook { tolegroundq;,&qu:url('inlin"=div> <"siv> <"sit;has_ins/' 's_ihtml-ao n l-share-oufix__ii_baset/defi-otb quare/facebook.png'); } .zmshbp.defi-ot.square .twitter { tolegroundq;,&qu:url('inlin"=div> <"siv> <"sit;has_ins/' 's_ihtml-ao n l-share-oufix__ii_baset/defi-otb quare/twitter.png'); } .zmshbp.defi-ot.square .inteed { tolegroundq;,&qu:url('inlin"=div> <"siv> <"sit;has_ins/' 's_ihtml-ao n l-share-oufix__ii_baset/defi-otb quare/inteed .png'); } .zmshbp.defi-ot.square .googb89luse { tolegroundq;,&qu:url('inlin"=div> <"siv> <"sit;has_ins/' 's_ihtml-ao n l-share-oufix__ii_baset/defi-otb quare/googb89luse.png'); } .zmshbp.defi-ot.square .pdrrt-est { tolegroundq;,&qu:url('inlin"=div> <"siv> <"sit;has_ins/' 's_ihtml-ao n l-share-oufix__ii_baset/defi-otb quare/pdrrt-est.png'); } .zmshbp.left{ left: 0 !impotaant; } .zmshbp. ="pK { ="pK: 0 !impotaant; } ab